ติดต่อเรา

11169321 1638030733097900 1558390079 nคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

                  ที่ตั้ง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
                  อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
                 113 หมู่ 12 ถนนร้อยเอ็ด - โพนทอง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120

                 เบอร์โทรศัพท์ : 0-4355 - 6168  

                 เบอร์โทรสาร : 0-4355 - 6168