หมวด: เกี่ยวกับคณะ เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 01 ตุลาคม 2561 เขียนโดย Super User

วิสัยทัศน์

พัฒนาคณะด้วยกระบวนการจัดการคุณภาพเพื่อเป็นคณะชั้นนำในการผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฮิต: 1336