หมวด: ผู้บริหารคณะ เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 02 ตุลาคม 2561 เขียนโดย Super User

             ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

banjung

นางบัณจง ธนะแพทย์

nuchakron

ดร.นุชากร มาศฉมาดล

 janjira

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันจิราพร ศิรินนท์

 phapass

นายประภาส บุญสุข

chiyatron

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยธร ไชยวิเศษ

tanaphon

อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี

 

ฮิต: 773