เปิดรับสมัครรอบรับตรง ครั้งที่ 3/2565

32565

325652


เปิดรับสมัครรอบรับตรง ครั้งที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ 16 ม.ค. 65 - 1 ก.พ. 65 สมัครด้วยตนเอง 16 ม.ค. 65 - 16 ก.พ. 65

ขั้นตอนการสมัคร

1.เลือกเมนู สมัครสมาชิก (กรณีสมัครสมาชิกแล้วเลือกเมนู เข้าสู่ระบบ) (เคยสมัครสมาชิกแล้วไม่ต้องสมัครใหม่)

2.เลือกเมนู เข้าสู่ระบบ

3.เลือกเมนู ใบสมัคร/แก้ไข ( กรอกใบสมัคร หรือ แก้ไขข้อมูลการสมัคร) เลือกรอบที่ต้องการสมัคร

4.กรอกข้อมูล พร้อมเลือกสาขา

5.พิมพ์ใบสมัคร

6.ชำระเงิน (พิมพ์ใบสมัครเพื่อชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย หรือชำระผ่าน Krungthai NEXT เท่านั้น)

6.1 เข้าสู่ระบบ KTB Netbank > เลือกจ่ายบิลอื่น

6.2 ค้นหา หน่วยงานชำระเงิน > พิมพ์ รหัส 81282

6.3 เลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 81282

6.4 ใสรหัสผู้สมัครชำระเงินสำหรับ 'REF1' เช่น 65158000xxx

6.5 ใส่หมายเลขโทรศัพท์สำหรับ (รหัสอ้างอิง) 'REF2'

6.6 ใส่จำนวนเงินและตรวจสอบความถูกต้อง > ยืนยัน

6.7 หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมขึ้นกับ ธนาคาร หรือ ผู้ให้บริการ

7.รอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ