ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง 2 ประจำปีการศึกษา 2565

📣📣ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติรอบรับตรง ครั้งที่2 ประจำปีการศึกษา 2565📣📣
👉ผู้มีรายชื่อจะต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2565 (รายละเอียดตามเอกสารประกาศ) คลิกลิงค์ อ่านรายละเอียดประกาศ
ผ่านการคัดเลือกนักศึกษา2 2565
 
📌ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่2 ประจำปีการศึกษา 2565
📌รายชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
📌รายชื่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต