ยินดีต้อนรับโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์

ยินดีต้อนรับผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์
ที่เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ผลการนำเสนอรางวัลยอดเยี่ยม The Best GSB 2565

🔵⚪️คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

จัดการนำเสนอผลการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์ รักษ์ถิ่น ยกกำลัง2” ประจำปี 2565 ระดับภูมิภาค ธนาคารออมสิน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันที่ 18 ตุลาคม 2565
💙🤍 ผลการนำเสนอรางวัลยอดเยี่ยม The Best
🥇🏆ได้แก่ทีม Power Of Free กลุ่มย้อมสีธรรมชาติลักษณ์พิน 
คลิกลิงค์ติดตาม https://www.facebook.com/photo?fbid=518915133575742&set=pcb.518915393575716


VTR กล่าวยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่2565

VTR กล่าวยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2565

  

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี

 
 

ประกาศรายชื่อรอบรับตรงที่ 5

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมเกียรติบัตร


อ่านเพิ่มเติม: ประกาศรายชื่อรอบรับตรงที่ 5

หมวดหมู่รอง