VTR กล่าวยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่2565

VTR กล่าวยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2565

  

ลิงค์สอบสัมภาษณ์รอบรับตรงครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565

 

ลิงค์สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ นักศึกษาภาคปกติ รอบรับตรงครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2565 ตามลิงค์สาขาวิชา

 

อ่านเพิ่มเติม: ลิงค์สอบสัมภาษณ์รอบรับตรงครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อรอบรับตรงที่ 5

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมเกียรติบัตร


อ่านเพิ่มเติม: ประกาศรายชื่อรอบรับตรงที่ 5

แนะนำอาคารเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

08:47:04

อ่านเพิ่มเติม: แนะนำอาคารเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

หมวดหมู่รอง