ประกาศรายชื่อรอบรับตรงที่ 5

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมเกียรติบัตร


อ่านเพิ่มเติม: ประกาศรายชื่อรอบรับตรงที่ 5

ลิงค์สอบสัมภาษณ์รอบรับตรงครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565

 

ลิงค์สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ นักศึกษาภาคปกติ รอบรับตรงครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2565 ตามลิงค์สาขาวิชา

 

อ่านเพิ่มเติม: ลิงค์สอบสัมภาษณ์รอบรับตรงครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

##เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

test


กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

 

หมวดหมู่รอง