สี ตราประจำคณะ

สีประจำคณะบริหารฯ

สีฟ้า

ตราประจำคณะ

 11169321 1638030733097900 1558390079 n