วันเสาร์, 25 พฤษภาคม 2562

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

             ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

banjung

นางบัณจง ธนะแพทย์

nuchakron

ดร.นุชากร มาศฉมาดล

 janjira

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันจิราพร ศิรินนท์

 phapass

นายประภาส บุญสุข

chiyatron

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยธร ไชยวิเศษ

tanaphon

อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี

 

About us :

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ถนนร้อยเอ็ด - โพนทอง 113 หมู่ที่ 12
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
ทร.0-4355-6168

ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม

facebook circle 512   line

แผ่นที่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

 

Copy@2018 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ถนนร้อยเอ็ด - โพนทอง 113 หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 โทร.0-4355-6168
พัฒนาโดย นายธนทรัพย์ อนารัตน์  E - Mall : tanasuba@gmail.com