ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์รอบโควต้าพิเศษ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 2565

📣📣ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565🎉🎉

📌(อ่านรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติตามลิงค์ครับ)