ลิงค์สอบสัมภาษณ์รอบรับตรงครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565

 

ลิงค์สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ นักศึกษาภาคปกติ รอบรับตรงครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2565 ตามลิงค์สาขาวิชา

 

คลิกลิงค์ :: https://www.facebook.com/BAAc.reru/photos/a.956524014378606/5245208322176799/