ประกาศรายชื่อรอบรับตรงที่ 5

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมเกียรติบัตร


https://www.facebook.com/BAAc.reru/photos/pcb.5272707312760233/5272706162760348