คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

##เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

test


กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (ฉบับที่21) ไวรัสโคโรนา 2019

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (ฉบับที่21) ไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง 2 ประจำปีการศึกษา 2565

📣📣ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติรอบรับตรง ครั้งที่2 ประจำปีการศึกษา 2565📣📣
👉ผู้มีรายชื่อจะต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2565 (รายละเอียดตามเอกสารประกาศ) คลิกลิงค์ อ่านรายละเอียดประกาศ
ผ่านการคัดเลือกนักศึกษา2 2565

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง 2 ประจำปีการศึกษา 2565

หมวดหมู่รอง